การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณบรรณวัฒน์ ศักดิ์กมลวัชร์
แผนก: ผู้อำนวยการ/ประธานบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: พฤศจิกายน 2556
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(24)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท ลอนไทย จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 126/1-2 หมู่ 6 ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน พระลับ เมือง 40000
ประเทศ/เขต: ไทย, ขอนแก่น
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.